Algemene voorwaarden

The Lifestyle Hub

Algemene voorwaarden

The Lifestyle Hub

Leskaarten, abonnementen en losse lessen

1.1 The Lifestyle Hub geeft de volgende leskaarten uit:

Algemene lessen

Losse les

Strippenkaart – 10x (algemeen)

Maandkaart – 1x per week

Maandkaart – 2x per week

Maandkaart – onbeperkt

Personal Training

Strippenkaart – 10x (algemeen)

Maandkaart – 1x per week

Maandkaart – 2x per week

Maandkaart – 3x per week

1.2 Een abonnement of leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

1.3 Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de periode van een geldige leskaart, dus niet meer na datum van opzegging

1.4 Strippenkaart voor 10 lessen is 3 maanden geldig vanaf aankoop

1.5 Bij opzegging leskaart volgt een naheffing van te veel bezochte lessen (Indien er te weinig lessen zijn gevolgd geldt geen naheffing)

2 Workshops en cursussen

Naast de leskaarten geeft The Lifestyle Hub diverse workshops en Cursussen. Voor deze activiteiten zijn dezelfde voorwaarden actief als voor de algemene lessen.

2.1 Wanneer u vanwege omstandigheden een cursus (tijdelijk) moet staken, vindt er geen lesgeldrestitutie plaats

3 Betaling, prijswijziging en zichttermijn

3.2 Er zijn geen inschrijfkosten bij inschrijving

3.3 Opzeggen van een abonnement voor een leskaart geschiedt schriftelijk en mag per e-mail

3.4 Abonnementen worden automatisch verlengd voor de volgende periode met een opzegtermijn van 1 maand

3.5 De betaling voor een abonnement geschiedt d.m.v. automatische incasso

3.6 Voor een onterechte stornering of saldotekort wordt 10,- euro administratiekosten in rekening gebracht

3.7 Er is geen restitutie mogelijk op het lesgeld

3.8 Indien er geen doorgang vindt van een geplande workshop of cursus, wordt het gestorte bedrag geretourneerd

3.9 Een reservering in een cursus welke niet binnen 24 is afgemeld zal voor desbetreffende les(sen) volledig in rekening worden gebracht.

3.10 The Lifestyle Hub behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen overeenkomstig wijzigingen van kostprijsbepalende factoren. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na wijziging van de abonnementskosten op te zeggen

Lesrooster

4.1 Het lesrooster op de website en in de App zijn gekoppeld en is leidend.

4.2 De studio is gesloten op feestdagen, mits anders vermeld op het rooster

4.3 The lifestyle Hub Delft behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

Aansprakelijkheid

5.1 Deelnemers met een hoge bloeddruk, nek en/of rugklachten of andere blessures dienen voor de les de docent op de hoogte te stellen. Deze kan indien mogelijk vervangende houdingen aanbevelen en de deelnemer extra aandacht geven

5.2 De docent/instructeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van yogabeoefening of sportactiviteit

5.3 The Lifestyle Hub is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure dan ook, het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert

Huisregels

Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van The Lifestyle Hub volgen:

6.1 Gelieve 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn

6.2 Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van The Lifestyle Hub er geen last van hebben.

6.3 Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van de studio

6.4 Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.

6.5 Doe je schoenen uit op de locaties waar dat gevraagd wordt.

6.6 The Lifestyle Hub stelt yogamatten en ander materiaal ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd. Ander materiaal in overleg

6.7 Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops te letten op hun communicatie in de studio.

6.8 Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door The Lifestyle Hub niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

Akkoord Algemene voorwaarden

7.1 Door ondertekening van een inschrijfformulier op de website of in geschrifte gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven.

Privacy

Voor de voorwaarden betreffende de privacy verwijzen we naar de privacyverklaring.

8.1 The Lifestyle Hub verzamelt persoonsgegevens van studenten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, communicatie en administratie. The Lifestyle Hub gaat zorgvuldig om met deze verzameling en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klachten

9.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. The Lifestyle Hub zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing.

9.2 Bij onduidelijkheid zal The Lifestyle Hub contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van de klacht.

9.3 Mochten The Lifestyle Hub en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan een derde partij

9.4 Klachten worden geregistreerd bij The Lifestyle Hub en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen waarvoor geen gezamenlijke passende oplossing wordt gevonden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Neem contact met ons op